Daily Archive: August 8, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XIX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XIX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM A Sách Các Vua quyển I 19.9a.11-13; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 9.1-5và Phúc Âm Thánh Matthêô 14.22-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra...