Daily Archive: August 5, 2020

THÁNG TÁM: MÔI TRƯỜNG BIỂN

Cuộc sống của những thủy thủ, ngư phủ, và gia đình của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi họ là những nạn nhân của nạn bóc lột lao động và bị bỏ rơi tại những cảng biển xa xôi. Sự cạnh tranh của ngành công nghiệp đánh bắt cá và những vấn đề về ô nhiễm môi trường làm cho công việc của họ trở nên vô cùng phức tạp. Nếu không có những con người làm việc nơi biển cả, thì nhiều nơi trên thế giới sẽ bị thiếu ăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những...