Monthly Archive: August 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Giêrêmia 20,7-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 12,1-2và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế...

Thánh lễ Chúa Nhật XXI thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 22,19-23;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11,33-36và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,13-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa...

THÁNH LỄ TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN BÊN CHA DIỆP THÁNG 8/2020

Thật là một sự trùng hợp đặc biệt thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện bên Cha Diệp tháng 8 lại đúng vào ngày 14/8, ngày lễ thánh Maximilian Kolbe, để suy niệm về 2 cuộc đời cùng chung một lý tưởng noi gương Chúa Giêsu Kitô: “Hy sinh chết cho tha nhân”. Đến tham dự thánh lễ hôm nay, bên cạnh những tín hữu người Việt Nam, những người mến mộ Cha Diệp, còn có nhiều tín hữu người Ba Lan trong giáo xứ, đã cùng quy tụ về thánh đường Thánh Maximilian Kolbe, Ottoway để mừng lễ thánh...

Thánh lễ Chúa Nhật XX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM A Sách Ngôn sứ Isaia 56,1.6-7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11, 13-15.29-32và Phúc Âm Thánh Matthêô 15,21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Nguyễn thị Liễu Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Ông bà Hiền Ny xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân và bình an cho gia đình Gia đình Long Trông xin lễ cầu cho...