Daily Archive: May 23, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN (Chúa Nhật VII Phục Sinh)Sách Tông đồ Công vụ 1:1-11; Thư gửi Giáo đoàn Êphêsô 1:17-23và Phúc Âm Thánh Matthew 28:16-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các...