Daily Archive: May 16, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên Sách Công Vụ Tông Đồ 8,5-8,14-17Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 3,15-18và Phúc Âm Thánh Gioan 14,15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng...