Daily Archive: May 14, 2020

Tâm tình đến với cha Diệp trong mùa dịch Covid – 19

Tính đến ngày 13.5.2020, là tròn 2 tháng, kể từ ngày người dân Úc nói chung và Nam Úc nói riêng đã trải qua những ngày phải ở trong nhà hoặc phải sinh hoạt cách ly theo khuyến cáo của chính quyền để tránh lây lan bệnh trong mùa dịch COVID -19 . Tôi nhớ rất rõ ngày này, 2 tháng trước, 13.3.2020, ngày mà tôi nao nức để được tham dự thánh lễ giỗ lần thứ 74 Cha PX Trương Bửu Diệp do Cha Roland Jacques chủ tế thánh lễ đồng tế và hy vọng nghe được từ Cha...