Daily Archive: May 11, 2020

Chính thức mở án phong chân phước cho song thân Thánh Gioan Phaolô II

Fot.: Wikimedia/Ejdzej 09/05/2020 Sáng ngày 07/5/2020 vừa qua, án phong chân phước cho song thân thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, ông bà Karol và Emilia Wojtila đã được chính thức bắt đầu, với thánh lễ do Đức cha Marek Jadrsczewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, chủ sự tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Dâng Mình, tại Wadowice bên Ba Lan. G. Trần Đức Anh, O.P. Hiện diện trong thánh lễ, có tất cả các cha quản hạt của tổng giáo phận Cracovia. Buổi lễ được các phương tiện truyền thông của giáo phận trực tiếp truyền đi....