Daily Archive: May 10, 2020

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A – Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Sách Tông Đồ Công Vụ 6,1-7; Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 2,4-9và Phúc Âm Thánh Gioan 14,1-12 A. Video bài giảng   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy...