Daily Archive: May 8, 2020

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn Augustino Vũ Ngọc Minh Thái mới qua đời. Anh chị Thành Vân xin cầu cho linh hồn Augustino Vũ Ngọc Minh Thái. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình chị Thu xin cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Tấn Tương mới qua đởi tại Mỹ. Anh...