Daily Archive: May 2, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Ngày cầu cho ơn Thiên TriệuSách Tông Đồ Công Vụ 2,14.36-41;Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 2,20-25và Phúc Âm Thánh Gioan 10,1-10 A. Video bài giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ...