Daily Archive: April 6, 2020

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh – 07.04.2020

Trương Bửu Diệp Án Phong Thánh Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:(Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 26,12Lạy Chúa, xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn; vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, giương bộ mặt hằm hằm sát khí. Lời nguyện nhập lễLạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa đem trót cả lòng tin sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Ki-tô chịu khổ hình hầu đáng hưởng ơn thứ tha của Chúa. Chúng con cầu xin… Nghe và Download tại đây.  Bài đọc:  Is 49,1-6Ta đặt ngươi làm...

Thánh Lễ Thứ Hai Tuần Thánh – 06.04.2020

  Trương Bửu Diệp Án Phong Thánh. Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:(Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 34,11-12.23Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình. Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con, lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ. Lời nguyện nhập lễLạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu đuối, đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Đức Ki-tô Con Chúa đã chịu khổ hình, xin cho...