Daily Archive: February 9, 2020

Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và song thân thánh du Australia.

Học sinh viếng thánh tích thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và song thân là thánh Louis và thánh Zélie Martin | Photo: Katherina Beale 09/02/2020 Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và song thân là thánh Louis và thánh Zélie Martin đang thánh du tại Australia trong vòng 4 tháng, từ tháng 02 đến tháng 05 tới đây. G. Trần Đức Anh, O.P. Cuộc hành hương do Ban giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Australia, gọi là Catholic Mission, tổ chức. Chặng dừng đầu tiên là tổng giáo phận Brisbane. Cha Dabid McGovern, Giám đốc...

Hàng ngàn người biểu tình chống phá thai, phản đối việc thay đổi luật phá thai ở Nam Úc

Hơn 3000 ngàn người biểu tình chống phá thai, phản đối việc thay đổi luật phá thai ở Nam Úc, đoàn biểu tình đã làm ngưng giao thông trên đường North Terrace, họ đứng tràn ngập trước thềm toà nhà quốc hội để bày tỏ lập trường chống phá thai, trong đoàn biểu tình có sự hiện diện của Đức Giám Mục Gregory O’Kelly SJ giám quản tông toà tổng giáo phận Adelaide cùng một số giáo dân Công Giáo người Úc và các sắc tộc trong đó cũng có sự hiện diện của giáo dân Công Giáo Việt Nam...