Monthly Archive: February 2020

Lời Chúa, Chúa Nhật 01/03/2020

© Biblioteca Apostolica Vaticana 26/02/2020 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A Bài đọc 1: St 2:7-9; 3:1-7 Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà...

Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Sáng Thế 2:7-9; 3:1-7;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 5:12-19và Phúc Âm Thánh Matthêô 4:1-11 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa...

Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Lúc 11h30 sáng thứ Hai 24/02 giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp Mùa Chay năm 2020, hai ngày trước thứ Tư Lễ Tro. “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” (2Cr 5,20) Anh chị em thân mến! Năm nay, một lần nữa, Chúa ban cho chúng ta một thời gian thuận tiện để chuẩn bị cử hành, với trái tim được canh tân, Mầu nhiệm vĩ đại về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, là mấu chốt đời sống Kitô hữu với tư cách cá...

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro.

Thứ Tư Lễ Tro Sách Tiên tri Giêrêmia 2,12-18;Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2và Phúc Âm Matthêô 6,1-6.16-18 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen....

Giáo Hội sắp có thêm hai Hiển Thánh và bốn Chân Phước.

Vị Đáng Kính Carlo Acutis và cha Rutilio Grande García | Vatican News 23/02/2020 Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị Hiển thánh và bốn Chân phước sẽ được tôn phong. G. Trần Đức Anh, O.P. Trong buổi tiếp kiến chiều ngày 21/02/2020 vừa qua, dành cho Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ công bố một số sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước...

Phỏng vấn cha cựu tuyên úy về quá trình xây dựng và viễn kiến Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Melbourne – Úc Châu.

Vietcatholic.net Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Keysborough, Melbourne, Úc Châu. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB Giai đoạn sơ khai: Trung tâm Công Giáo Hoan Thiện đuợc kết tên của 2 Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan – Linh Mục tử đạo và Thánh Tôma Trần văn Thiện, là một chủng sinh. Vào thập niên 1980 thuở đầu người Việt tỵ nạn bắt đầu định cư tại thành phố Melbourne, dù rất ít nhưng cũng qui tụ lại tham dự các thánh lễ cuối tuần tại 3 nhà thờ:...

Bài giảng Chúa Nhật VII thường niên – A

CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM – A Sách Lêvi 19,1-2.17-18;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 3,16-23và Phúc Âm Thánh Matthêô 5:38-48 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và...