Daily Archive: December 30, 2019

Bài giảng lễ Thánh Maria – Mẹ Chúa Trời / Ngày đầu năm 2020.

Thiên sứ báo tin mục đồng,Hài nhi bọc tã nằm trong máng bò.Rủ nhau đêm tối lò dò,Y chang Thánh Tử ngủ khò bình an. Chuyện lạ kỳ diệu hết can:Vì thiên sứ bảo: Đến hang chiên bò.Lắng nghe, Mẹ giữ bo bo,Trong lòng, suy gẫm, lắng lo, ân cần. Dâng con đền Thánh đến gần,Cắt bì thủ tục, thiên thần đặt tên.Giêsu lệnh báo từ trên,Thiên Chúa cứu độ là tên Chúa Trời. Năm mới đang đến trong đời,Hai ngàn hai mươi Chúa Trời giáng lâm.Ơn Chúa cộng với quyết tâm:Bình an, bác ái, phương châm cuộc đời. Amen....