Daily Archive: December 22, 2019

Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh – Năm A.

Kiểm tra dân số ban truyền,Giuse nguyên quán tận miền Bê-lem.Nghèo hèn khó kiếm quán đêm,Chuồng bò đồng vắng cảnh thêm cơ hàn. Maria sinh nở giữa đàng,Đặt con trong máng, khăn quàng quấn con.Mục đồng nghe tiếng ví von,Thiên thần phán bảo: tìm Con Chúa Trời. Mục đồng nhận thấy y lời,Hài Nhi bọc tã, đất trời bừng lên:Vinh danh Thiên Chúa bên trên,Bình an dưới thế! Lộc hên người trần. Từ nay Thiên Chúa cận thân,Buồn vui sướng khổ chung phần nhân sinh.Câu kinh sáng sớm bình minh,Tạ ơn Thiên Chúa cứu tinh nhân trần. Amen.   LỄ...