Daily Archive: December 20, 2019

Chúc Mừng Giáng Sinh.

Kính thưa quí Ông Bà và anh chị em có lòng với Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, người  khai mở tiến trình án tuyên thánh cho Cha Diệp từ năm 2011 và nguyên là Cáo Thỉnh Viên của án tuyên thánh Cha Diệp. Tôi chủ trương và chịu trách nhiệm website truongbuudiepapt.net để cung cấp và cập nhật tiến trình tuyên thánh. Hồ sơ tuyên thánh đã đến Thánh bộ Phong Thánh ở Rôma đầu năm 2018. Mọi diễn tiến rất tốt đẹp và rất có hy vọng Cha Diệp được tuyên phong...

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A.

Ma-ri-a và Giu-se,Thành hôn chồng vợ, vẫn e giữ mình.Báo tin, Con Chúa, giáng sinh,Cung lòng thánh mẫu đồng trinh vẹn toàn. Biết tin cay đắng bồ hòn,Giuse định trốn cho tròn nghĩa ân.Sứ thần hiện đến giữ chân,Đón lấy nàng về nghĩa ân vợ chồng. Thai nhi đang ở trong lòng,Là Con Thiên Chúa, con dòng đế vương.Tất cả trong chữ tình thương,Chúa mang nhục thể, vấn vương kiếp người. Tất cả đã đúng như lời,Tiên tri từ trước rằng thời cứu tinh.Con Chúa sinh bởi nữ trinh,Noel là Chúa, chúng sinh ở cùng. Amen.   CHÚA NHẬT IV...