Daily Archive: December 19, 2019

Đức Thánh Cha: Gần đến Giáng Sinh, tôi chuẩn bị đón Chúa thế nào?

  Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của hang đá Giáng sinh: Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với con người. Ngài mời gọi các tín hữu chuẩn bị cho Chúa Giáng sinh bằng cách thế đơn giản là làm hang đá tại gia đình và các nơi sinh hoạt, làm việc, như dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Hang đá nói rằng Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Hồng Thủy – Vatican Sáng thứ Tư 18/12, đã có khoảng 7000 tín hữu tham dự...