Daily Archive: December 13, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Anh chị Tòng xin lễ cầu cho linh hồn Vincente Phạm Văn Văn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Anna, linh hồn tiên nhân, các linh hồn, xin tạ ơn và cầu bình an. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình AC Duy Lân xin lễ xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia...

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A.

Chúa xuất hiện, Gioan ngồi tù,Dân chúng thắc mắc, lù mù chả thông.Có phải là Đấng đợi trông,Hay còn ai khác chờ mong tháng ngày? Báo cáo tường tận thế nầy:Phong cùi được sạch, sum vầy đời vui.Mù què câm điếc tối đui,Bệnh tật biến mất! Tin Vui người nghèo. Chết rồi sống lại cái vèo,Hỏi rằng ai khác chống chèo thời nay?Gioan sứ giả tuyệt hay,Dọn đường cho Chúa, cho hay tin mừng: Tân ước, khai mở, tưng bừng,Diễm phúc cho kẻ chưa từng đợi trông.Vì nay Con Hóa Công,Ở giữa nhân thế, thật không đâu bằng. Amen.  ...