Daily Archive: December 6, 2019

TÌM HIỂU Ý NGHĨA BỨC LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP.

1. Các kí hiệu viết bằng tiếng Hy Lạp trong hình – Mẹ Thiên Chúa (‘MP-ΘΥ i.e. Μήτηρ Θεού)– Tên Cực Thánh Giêsu Kitô (Iς-Xς — Ἰησοῦς Χριστός )– Tổng lãnh Thiên thần Micae (OAM)– Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel (OAΓ)2. Ngôi sao– Mẹ chính là ánh sáng loan báo Tin mừng Chúa Giêsu đến trong thế gian – Tượng trưng cho vai trò của Mẹ trong mầu nhiệm của Thiên Chúa và Giáo hội.– Ngôi sao cũng chỉ cho chúng ta biết Mẹ là người duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa.3. Mắt – Chan chứa tình yêu và lòng...