Daily Archive: December 5, 2019

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 12/2019.

Mỗi trẻ em bị gạt ra bên lề xã hội, bị lạm dụng, bị bỏ rơi, không được học hành, hoặc không được chăm sóc y tế, là tiếng khóc than kêu thấu tới Chúa. Chúa Kitô hiện diện trong các em. Người đã đến với thế giới của chúng ta như một đứa trẻ yếu đuối; Nơi mỗi em nhỏ ấy, Chính Đức Kitô đang dõi nhìn chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi quốc gia biết dùng các biện pháp cần thiết để đặt tương lai của trẻ em lên vị trí ưu tiên hàng...

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A.

Gioan Tẩy Giả rao giảng:Ăn năn sám hối! Đã mãn thời kỳ.Nước Trời sẽ đến tức thìCây không sinh trái, chặt đi cho rồi. Trong rừng châu chấu mật ong,Áo lông da thú, thong dong thi hành.Tiền hô sứ mạng rành rành,Thanh tẩy chuẩn bị đón ngành Jessê. Biệt Phái Sa Đốc rủ rê,Gặp Gioan Tẩy Giả, mắng ê mặt mày.A-bram tổ phụ xứ nầy!Đá nầy Chúa phán thành bầy cháu con! Đừng ỷ, đừng nghĩ mình ngon,Búa rìu chực sẵn đi đoong dễ dàng.Đấng đến cao trọng, huy hoàng!Phép rửa bằng lửa! Nia sàng trần gian. Amen.   CHÚA...