Daily Archive: November 7, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm C.

Xa-Đốc không tin đời sau,Toa rập bẫy Chúa mưu cao thế nầy:Bảy anh em ruột, thưa Thầy!Làm chồng một chị, kiếm bầy con thơ. Không con, hết thẩy chết đơ,Hỏi rằng sống lại, Chị vơ anh nào?Bảy chàng vỗ ngực tự hào:Chúng tôi chồng vợ, thuở nào lâm li. Quí ông chả biết tí gì.Thiên đàng hạnh phúc cần chi vợ chồng.Bên Chúa không phải đợi trông,Tìm kiếm hạnh phúc viễn vông cõi trần. Thiên Chúa là Đấng thường hằng,Vợ chồng tình nghĩa không bằng Chúa đâu.Phu thê nghĩa tận tình sâu,Là chuyện dương thế không lâu không bền. Amen....

Viết tiếp hy vọng cho đất Việt cùng cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Cùng cố Hồng Y viết tiếp niềm hy vọng trên dải đất Việt  “Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng”. Niềm hy vọng mà cố Hồng Y đã sống đang được viết tiếp cùng câu lạc bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. An Duyên – CTV Vatican News Được thành lập từ ngày 20/4/2014, CLB Phanxiô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ra đời dựa trên lời mời gọi của Giáo hội cho tiến trình phong thánh của cố Hồng Y và từ thực tế khủng hoảng xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm tiên khởi là linh mục Matthêu Vũ Khởi...