Daily Archive: November 5, 2019

Tuần Tĩnh Tâm Thường Niên 2019 của linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh: Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Nguồn Giáo Phận HÀ TĨNH.   5 Tháng Mười Một, 2019 Gác lại những tháng ngày bộn bề với công việc mục vụ, tuần 31 thường niên năm 2019, 117 linh mục trong Giáo phận Hà Tĩnh đã về Đan viện Châu Sơn (Nho Quan, Ninh Bình) để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/11/2019. Đây là kỳ tĩnh tâm đầu tiên của linh mục đoàn tân Giáo phận Hà Tĩnh do Đức cha Giuse Nguyễn Năng, tân Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn hướng dẫn. Là một Giáo phận mới...