Daily Archive: October 18, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm C.

Trong thành có một quan toà,Ngang tàng, khinh dể, chơi trò ngâm tôm.Đơn từ tới tấp như đôm,Mặc kệ! Giả điếc, rác rơm ra gì! Có bà goá nọ gan lì,Ngày ngày kêu cứu, quan thì phải nghe.Không sao giả điếc tai che!Nhức đầu nhức óc, ngủ nghê quấy rầy. Dùng chuyện, Thầy dạy như vầy:Thiên Chúa! Là Đấng cao dày tình thương.Không giống quan án bất lương,Nhưng nghe từng nỗi tang thương cuộc đời. Chúa là Cha ngự trên Trời,Từ tâm, nhạy cảm, nghe lời cầu xin.Đến Chúa với cả niềm tin,Trông cậy phó thác là linh dược thần....