Daily Archive: October 11, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Gia đình Định Lan xin lễ cầu cho Giuse, Antôn, Maria, Martinô. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho linh hồn các linh hồn và xin ơn bình an. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin lễ tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae. Anh Chị Năm Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Anna mới...