Daily Archive: October 1, 2019

Phỏng vấn cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Thực hiện: Văn Yên, SJ – Vatican News Các câu hỏi phỏng vấn: 1. Xin cha cho biết về tiến trình và giai đoạn hiện tại của việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà. 2. Xin cha cho biết cảm nhận của cha khi phụ trách và theo dõi từng bước từ giai đoạn chuẩn bị cho đến nay? 3. Sau khi trùng tu thì cái gì được xem là được giữ lại nguyên mẫu, cái gì có thay đổi? Và độ bền của nó ra sao? 4. Kinh phí trùng tu rất lớn, và cha đã có nhiều kinh...