Daily Archive: September 14, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXIV thường niên – Năm C.

Pharisêu châm chọc Chúa rằng:Người gì tiếp đón mấy thằng tội nhân.Lại còn nhậu nhẹt cận thân,Làm như không biết phải chăng thế nào? Chúa rằng: Biệt Phái tự hào!Chẳng biết chi cả nhào vào nói ngang.Chủ chiên bỏ cả bày đàn,Tìm cứu chiên lạc không màng hiểm nguy. Vác vai hí hửng quên đi,Nhọc nhằn lặn lội, chạy phi về đàn.Đồng bạc rơi tuột xuống sàn,Thắp đèn quét dọn kỹ càng cả đêm. Thấy rồi, Bà phải la lên:Mất mà tìm được, là hên là mừng.Con người giá trị quá chừng!Đến tìm để cứu, để mừng vui chung. Amen....