Daily Archive: September 13, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Gia đình ông Đàn và 3 con Hà, Lâm, Phong xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Một gia đình tại Parafield xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Ca đoàn St Patrick xin lễ cầu cho linh hồn...