Daily Archive: September 5, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXIII thường niên – Năm C.

Theo Ta, dứt bỏ gia đình, Vợ con, bằng hữu thân tình… đứng sau. Ôm vác thánh giá đã trao, Từ bỏ ham muốn… bước mau theo Thầy. Theo Chúa cũng giống thế nầy: Xây nhà dự tính đủ đầy tiền nong. Một khi khởi sự thi công, Không để dang dở kẻ trông nhạo cười. Khởi chiến lượng định sức người, Cân phân binh lực giữa người và ta. Bên ta quân lực kém xa, Sứ giả đi trước cầu hoà hay hơn. Theo Chúa, từ bỏ hết trơn, Chấp nhận sống chết cô đơn trung thành. Theo Chúa...