Daily Archive: August 23, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXI thường niên – Năm C.

Chiến đấu để qua cửa hẹp,Ép mình, hạn chế, bỏ dẹp dục tình.Cửa hẹp không có ngục hình,Nhưng có thánh giá hãm mình hy sinh. Cửa rộng thoải mái linh tinh,Đông người phè phỡn đinh ninh bước vào.Thênh thang, bở béo thở phào,Nhưng rồi khốn khổ ứ trào tháng năm. Hoả ngục khóc lóc nghiến răng,Rộng mở cho kẻ lố lăng, lọc lừa.Nơi đó, hình khổ dư thừa,Ma quỉ khống chế! Không chừa một ai. Sống khôn! Nghĩ đến ngày mai,Theo đường cửa hẹp ăn chay hãm mình.Chỉnh sửa, tật xấu, giả hình,Khổ thân mệt xác! Công trình ngày mai. Amen....