Daily Archive: August 8, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên – Năm C.

Hãy lo thắt lưng cho chuyện Giống như đầy tớ sửa soạn đón chào.Chủ nhà không biết lúc nào,Đáo gia tiệc cưới trễ vào nửa đêm. Chủ thấy tớ vậy quá êm!Khen thưởng thăng chức cho thêm bạc tiền.Đầy tớ làm biếng biết liền,Lơ là chểnh mảng chủ xiềng ăn roi. Đời sống ngẫm nghĩ mà coi,Sinh lão bệnh tử loi ngoi hết đời.Con ơi xin nhớ lấy lời:Thu tích công đức! Chủ mời vui chung. Dọn mình, sạch tội ung dung,Đừng nghĩ ta khoẻ đang sung đây mà!Thần chết ngay ở cửa nhà,Khôn ngoan chuẩn bị nhận quà trường sinh. Amen....