Daily Archive: July 26, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XVII thường niên – Năm C.

Chúa dạy có mỗi một kinh: Gọi Chúa là Cha, kêu xin thế nầy: Lạy Cha vinh hiển tràn đầy Triều đại sung mãn cao dày vinh quang. Hằng ngày lương thực Cha ban Rộng tình tha tội đa mang kiếp người Cũng như rộng lượng ở đời Yêu thương tha thứ những người nợ ta. Giữ gìn cho khỏi ngã sa Mưu chước ma quỉ giăng ra phỉnh phờ Cầu nguyện kiên nhẫn đợi chờ Chúa sẽ không thể phớt lờ bỏ qua. Gỏ cửa! sẽ thấy có Cha! Rộng tay ban phát như ta van nài. Cha nào...