Daily Archive: July 19, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XVI thường niên – Năm C.

Matta đón Chúa vào nhà,Lăng xăng dọn dẹp lo trà dọn cơm.Cố gắng hầu tiếp thật xôm,Maria vô sự ngồi ôm chân Thầy. Lắng nghe lẽ thiệt điều hay,Matta nóng máu liền quay hỏi Thầy:Thầy thấy con bận như vầy,Mà sao không bảo nhỏ nầy giúp con! Matta! Tội nghiệp thân con!Băn khoăn lo lắng, đa đoan trăm điều.Quên đi phần tốt hơn nhiều:Lắng nghe Lời Chúa, là điều ưu tiên. Maria say đắm lời thiêng,Lời Chúa, sức sống, thuẫn khiên cuộc đời.Xin cho con mãi nhớ Lời,Tìm giờ lắng đọng, ơn Trời mưa sa. Amen. CHÚA NHẬT XVI QUANH...