Daily Archive: July 12, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn bà Phạm Kim Anh mới qua đời tại Mebourne. Chị Hương xin lễ cầu cho linh hồn phaolô, Maria, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin ơn bình an cho gia đình. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho các linh hồn, xin ơn bình an cho gia đình. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn chị Phạm Kim...

Bài giảng Chúa Nhật XV thường niên – Năm C.

Thơ diễn ý: Thầy thông luật lệ hỏi rằng:Làm gì để sống vĩnh hằng ngày sau?Thông luật! xin nói cho mau:Luật lệ nói gì, nghĩ sao tỏ bày: Luật lệ ghi rõ thưa Thầy:Mến Chúa, yêu người! tỏ bày cân phân.Nhưng ai là kẻ cận thân?Bà con ruột thịt thân nhân bạn bè? Mở tai nghe rõ đây nè:Có người bị cướp nện è cổ ra.Mất tiền, hết sức, hết la,Do Thái đạo gốc bôn ba chuyện mình. Chàng kia ngoại đạo không nhìn,Xuống ngựa chăm sóc tận tình tương thân?Vậy ai là kẻ cận thân?Là người thương xót đỡ...