Daily Archive: July 6, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XIV thường niên – Năm C.

Truyền giáo có cặp có kè. Buồn vui nâng đỡ kéo bè yêu thương. Chúng ta bốn hướng tứ phương Chung xây Nước Chúa biểu dương tình người.    Thơ diễn ý: Chúa chọn thêm bảy mươi hai,Từng hai người một Chúa sai dọn đường.Làng mạc cho đến phố phường,Sẵn sàng đón Chúa, am tường lời hay. Cần nhiều thợ gặt lắm thay!Lúa chín đầy đồng thợ hay thiếu nhiều.Ra đi nhớ lấy một điều:Chiên giữa đàn sói, đánh liều hy sinh. Nhà nào lạnh nhạt coi khinh,Giũ bụi tiên báo: Bình minh đang mời.Con Chúa đang đến cứu đời,Tin...