Daily Archive: June 21, 2019

CHÚA NHẬT LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA.

Giản tiện lắm bà con ơi Vào link lick nhẹ như chơi vậy mà Bài giảng thơ nhạc nhào ra Thêm chút thuốc bổ hoan ca cuộc đời. Kính mời   CHÚA NHẬT LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA.Sách Sáng Thế 14.18-20; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 11.23-26và Phúc Âm Thánh Luca 9.11-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai...