Daily Archive: June 1, 2019

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Năm C.

Chúa Giêsu vinh hiển lên trời Thiên đàng là đích cuộc đời trần gian Như Chúa: khốn khó gian nan Thành đường, thành giá, hiên ngang lên trời. Amen CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN – Năm C.  Sách Công Vụ Tồng Đồ  Cv. 1. 1-11; Thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô 1.17-23                         và Phúc Âm Thánh Luca 24.46-53                           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô...