Daily Archive: May 11, 2019

0

Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C.

Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh Chúa là mục tử hy sinh cứu đời Xin cho Cha cụ sáng ngời Lòng nhân, khiêm tốn, lời mời giáo dân. Amen   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – Năm C. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Ngày cầu cho ơn Thiên Triệu Sách Tồng Đồ Công Vụ Cv 13,14.43-52 13, 14, 43-52; Sách Khải Huyền 7, 9,14-17 và Phúc Âm Thánh Gioan 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;...