Daily Archive: May 3, 2019

0

Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C.

Làm Cha phải đi cấm phòng Bài giảng tới chậm thật lòng không quên! Cuộc sống, tạm bợ, bấp bênh Lời Chúa chân lý, số hên cuộc đời! Cầu chúc!   CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – Năm C. Công Vụ Tông Đồ 5.27-32, 40-41; Sách Khải Huyền 5.11-14 và Phúc Âm Thánh Gioan 21.1-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các...