Monthly Archive: May 2019

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C.

  Phúc Âm, những lời ly biệt Gần chết Chúa rất quyết liệt kêu mời: Thương nhau, tuân giữ lấy Lời: Thực hành Lời Chúa cho đời lên hương.      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – Năm C. Sách Công Vụ Tồng Đồ Cv 15,1-2.22-29; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1014.22-23 và Phúc Âm Thánh Gioan 14,23-29 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.             Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai...

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C.

Tuần nầy nhiều chuyện lắm nghe! Thơ nhạc Youtube, đem khoe trình làng Tin vui tuyên thánh rõ ràng: Giám Sát bổ nhiệm…rộng đàng tới luôn. † Xin một kinh cầu cho tiến trình tuyên thánh Cha Diệp được có kết quả tốt nhanh chóng.     CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm C. Sách Tồng Đồ Công Vụ 14.20b -26; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1-5a 2.4-9 và Phúc Âm Thánh Gioan 13,31-33a.34-35           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ giỗ 3 năm cho linh hồn Đaminh Nguyễn Duy Tân. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Gioan và cầu cho các linh hồn. Anh chị Khanh xin lễ giỗ 3 năm cầu cho linh hồn Maria và xin bình an cho gia đình. Gia đình chị Thu xin lễ cầu bình an và xin ơn thêm đức tin cho các con. Chi...

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ, tháng 5/2019.

Bắt đầu tháng Tư năm nay, nhóm Múa Dâng Hoa của Hội Ái Mộ Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp đã được mời tụ họp lại, để tập múa Dâng Hoa kính Đức Mẹ vào tháng 5 năm 2019 Mười chị em như những cánh chim bay về chiếc tổ ấm của Hội, nơi tập trung vẫn là nhà bác Cung. Sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, mọi người đã đến vào lúc 7 giờ 00 tối thứ Hai và thứ Ba. Gặp nhau tay bắt mặt mừng ít phút, rồi nhanh chóng vào ngay chương trình tập...

Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C.

Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh Chúa là mục tử hy sinh cứu đời Xin cho Cha cụ sáng ngời Lòng nhân, khiêm tốn, lời mời giáo dân. Amen   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – Năm C. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Ngày cầu cho ơn Thiên Triệu Sách Tồng Đồ Công Vụ Cv 13,14.43-52 13, 14, 43-52; Sách Khải Huyền 7, 9,14-17 và Phúc Âm Thánh Gioan 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;...

Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C.

Làm Cha phải đi cấm phòng Bài giảng tới chậm thật lòng không quên! Cuộc sống, tạm bợ, bấp bênh Lời Chúa chân lý, số hên cuộc đời! Cầu chúc!   CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – Năm C. Công Vụ Tông Đồ 5.27-32, 40-41; Sách Khải Huyền 5.11-14 và Phúc Âm Thánh Gioan 21.1-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các...