Daily Archive: March 5, 2019

0

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro.

Xong Chúa Nhật đến Lễ Tro Phúc lộc ơn Trời! thoả no Lời Chúa. Mộc mạc làm thân Hai Lúa Tỉ tê , an ủi, Lời Chúa ấm lòng. ************************************************************************ Thứ  Tư Lễ Tro Năm A, B &C Sách Huấn Ca 27.5-8; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2 và Phúc  Âm Matthêô 6,1-6.16-18 Ghi chú: Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu mùa chay chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh. Không phải lễ buộc, nhưng phải ăn chay, tuổi từ 18-59 và buộc kiêng thịt tuổi từ 14 trở lên) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu “Khi làm việc lành phúc đức,...