Daily Archive: March 5, 2019

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro.

Xong Chúa Nhật đến Lễ Tro Phúc lộc ơn Trời! thoả no Lời Chúa. Mộc mạc làm thân Hai Lúa Tỉ tê , an ủi, Lời Chúa ấm lòng. ************************************************************************ Thứ  Tư Lễ Tro Năm A, B &C Sách Huấn Ca 27.5-8; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2 và Phúc  Âm Matthêô 6,1-6.16-18 Ghi chú: Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu mùa chay chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh. Không phải lễ buộc, nhưng phải ăn chay, tuổi từ 18-59 và buộc kiêng thịt tuổi từ 14 trở lên) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu “Khi làm việc lành phúc đức,...