Monthly Archive: February 2019

0

Bài giảng Chúa Nhật VIII thường niên – Năm C.

Một tuần nữa vào mùa chay Cuộc sống mỗi ngày lai rai Lời Chúa Chung quanh ta nhiều kẻ múa Múa mồm, vụ lợi! Lời Chúa cho không. Amen CHÚA NHẬT VIII QUANH NĂM  – C Sách Ngôn Sứ Isaia 6.1-2.3-8; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.54-58 và Phúc Âm Luca 6.39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống...

0

Bài giảng Chúa Nhật VII thường niên – Năm C.

Thời gian: Chưa đến cuối tuần Lời Chúa lại đến thấm nhuần đời tôi Mười phút, khử lấy mùi hôi Thần trí thanh thản, thả trôi về trời. Amen. CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM  – C Sách Samuel quyển I 26.2.7-9, 12-23, 22-23 ; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.45-49 và Phúc Âm Luca 6.27-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những...

0

Bài giảng Chúa Nhật VI thường niên – Năm C.

Chúa giảng Tứ KHỔ – Tứ PHÚC Khổ là “ĐƯỢC” Nhưng lúc nhúch người ham Phúc là “MẤT”, lòng không kham Nghe giảng tưởng KHỔ cầm canh Đâu ngờ PHÚC lớn nhanh mang về xài. Amen CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM – C Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 17.5-8; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.12.16-20 và Phúc Âm Luca 6.17.20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2019.

Ý Lễ . Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Đaminh Giuse Nguyễn Văn Các. . Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong năm mới cho ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. . Gia đình Định Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình, xin lễ cầu cho các linh hồn Giuse, Maria, Antôn, Martinô.. . Nhóm Black Friday xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các thành viên trong năm mới. . Bà Côn xin lễ cho linh hồn...

0

Bài giảng Chúa Nhật V thường niên – Năm C.

Chúa chẳng ăn Tết đón Xuân Đêm ngày giảng dạy bâng khuâng cứu đời. Làng trên xóm dưới được mời Tứ thời bát tiết ! đón Lời trường XUÂN. Amen CHÚA NHẬT V QUANH NĂM  – C Sách Ngôn Sứ Isaia 6.1-2.3-8; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.1-11 và Phúc Âm Luca 5.1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra...

0

Bài giảng Chúa Nhật IV thường niên – Năm C.

Tăng liều Thuốc ngủ thành “mê” Mê nghe Lời Chúa hết chê chỗ nào! Ai biểu ngờ nghệch nhào vào Ông Tuyên chụp xuống bái chào đi luôn! CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM  – C Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 1, 4-5,17-19; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,31-13,13 và Phúc Âm Luca 4,21-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này...