Daily Archive: December 29, 2018

0

Bài giảng Lễ Thánh Gia Thất năm C.

Giáng sinh bận bịu quá chừng Bài giảng lại đến như rừng thêm cây. Chừng nào bạn hết bận đây? Thôi thì chợp lấy phút giây an bình.   LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C Sách Samuel quyển I 1.20-22, 24-28; Thư I Thánh Gioan Tông Đồ 3.1-2.21-24 và Phúc Âm Thánh Luca 2.41-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua....