Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên cựu cáo thỉnh viên dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Vinh.

You may also like...