Daily Archive: November 15, 2018

Cầu nguyện cho các Linh Hồn.

Ngày tháng qua mau, ai cũng ngỡ ngàng vì…tuổi già sức yếu! Nhưng được thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, gắn bó với những người thân yêu, bạn bè và hàng xóm láng giềng. Đời sống Đức Tin của người Kitô Hữu cũng triển nở, theo thời gian, để từ đó ta thấy gần gũi, yêu thương hơn với người thân hay bạn bè và trên hết là yêu thương Thiên Chúa, đấng tạo dựng vũ trụ, vạn vật, con người. Chính vì hiểu biết và yêu thương trong tình yêu Thiên Chúa nên chúng ta luôn cố gắng...