Daily Archive: November 2, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XXXI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXXI QUANH NĂM Sách Đệ Nhị Luật 6.2-6; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 7.23-28 và Phúc Âm Thánh Matcô 12.28b-34             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi....