Daily Archive: October 26, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 31.7-9; Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.46-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi,...