Daily Archive: October 19, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM, NĂM B Sách Tiên Tri Isaia 53.10-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.14-16 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.35-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang...