Daily Archive: October 12, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM B Sách Khôn Ngoan 7.7-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng...