Monthly Archive: October 2018

Bài giảng Chúa Nhật XXX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 31.7-9; Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.46-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi,...

Bài giảng Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM, NĂM B Sách Tiên Tri Isaia 53.10-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.14-16 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.35-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang...

Thánh lễ Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong 7 chân phước lên bậc Hiển Thánh.

Hôm 14-10-2018, Giáo Hội đã có thêm 7 vị thánh mới được ĐTC Phanxicô tôn phong trong thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 80 ngàn tín hữu. G. Trần Đức Anh OP – Vatican  7 vị thánh mới gồm 1 vị Giáo Hoàng, 1 TGM, 2 LM, 2 nữ tu và một giáo dân. Xét về quốc tịch có 4 vị người Ý, 3 vị còn lại người El Salvador, Đức và Bolivia gốc Tây Ban Nha. Trên mặt tiền Đền Thờ Thánh Phêrô có treo các bức ảnh lớn của 7 vị.   Các...

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM B Sách Khôn Ngoan 7.7-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng...