Daily Archive: September 14, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 50.5-9a; Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 2.14-18 và Phúc Âm Thánh Matcô 8.27-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là...